Chồng dẫn gái về nhà đéo khi vợ đi vắng

#1#2 1.9K

Vợ vừa đi công tác vắng nhà chẳng được bao lâu thì hôm ấy, tên thanh niên này đã dắt đồng nghiệp về nhà và dịt cùng cô ta tới tấp phê cặc suốt cả đêm hôm ấy.